FUEL RIGHT: VLASTNOSTI, VÝHODY A PŘÍNOSY

 • Rozpouští, disperguje a předchází bakteriální kontaminaci, která ucpává palivové hadičky, filtry a sítka
 • Účinnější než biocidy nebo konvenční palivová aditiva – máme údaje z testů, které to dokazují!
 • Čistí nádrže, palivové hadičky, filtry a sítka
 • Zvyšuje úspory paliva
 • Snižuje obsah pevných částic ve výfukových plynech
 • Snižuje emise a karbonové usazeniny
 • Obnovuje mazivost paliva a stabilizuje PHM při skladování
 • Vytváří mikroskopický protikorozní povlak pro lepší předcházení biologické korozi
 • V souladu se záručními podmínkami všech naftových motorů
 • Registrován u EPA
 • Vhodný pro použití do motorové nafty, bionafty, lodní nafty, benzínu a hydraulického oleje
 • Demo Image
 • Demo Image
 • Demo Image

Bakterie jsou v motorové naftě přirozeně přítomny. Nejčastěji se tam dostávají vzduchovými hadičkami, kondenzací vody a přečerpáváním paliva. Chemické složky z vody obsažené v palivu vytváří na pevném povrchu povlak. Dochází k tomu několik minut po nalití PHM do nádrže.

Tento povlak umožňuje volně plovoucím bakteriálním buňkám přichytit se k povrchu (stadium 1); přitom některé z nich začnou produkovat škrobovitou látku často označovanou jako „sliz“ (stadium 2). Je to „lepidlo“, které udržuje kal neboli biomasu pohromadě. Brzy začnou vrstvu kalu osídlovat další bakterie (stadium 3).

Některé se živí látkami z nafty, další vedlejšími produkty bakterií využívajících palivo. Výsledkem je dosti složitá ekologie životních forem rostoucích v kalu (stadium 4). Některé z těchto bakterií produkují organické kyseliny, což může podporovat bodovou korozi oceli pod povlakem. Bodová koroze pozorovaná pouze pod nahromaděným kalem je příčinou většiny úniků z palivových nádrží.

Jak se kal hromadí, uvolňují se z něj kousky a jsou unášeny palivem dále (stadium 5), kde se uchytávají na plochy (stadium 6) – např. filtr – a spouští růst dalšího kalu. Nejběžnějším příznakem silně zaneseného palivového systému je úplné ucpání filtru, které vede k zastavení motoru.